Jdi na obsah Jdi na menu
 Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky na duši, když je dělá na tváři....K.Světlá

  

Obrazek

 

Štěstí je dar, vzácný jako motýl uprostřed zimy....Edith Whartonová

 
Nejnebezpečnější protivník je ten, který dovede mlčet....Demokritos

Jsem krutý i něžný...Jsem život.. Pláčeš?? I v slzách je síla...Tak běž a žij!! Život je přeci nádherný. Je  vším co máš. Jen v jednu chvíli sváteční jej dostáváš...

  Chceš-li se poznat i s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout....J.Tuwim

Díváš se do nebe a pláčeš pro hvězdu.Víš, že ji nikdy nedostaneš. A pak se jednoho večera podíváš dolů - a tady je - září ti v dlani.......R.Nash

Přátelství - to je to nejcennější, co člověk může získat.......J.Foglar

Rozestřel jsem své sny pod tvé nohy, našlapuj lehce, protože šlapeš po mých snech...W.Yeats

Upřímnost je dar právě tak vzácný jako inteligence a krása...R.Rolland

Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla....J.W.Goethe

I z kamenů, které jsou kladeny do cesty,lze postavit něco krásného.....J.W.Goethe

Ten kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem......F.Bacon

Člověk je neopakovatelný nejen tím, že stále objevuje nové, ale že stále objevuje objevené....

Obrazek

 

 

 

Život mě už dávno naučil,že 

hudba a poezie jsou na světě nejkrásnější, co nám život může dát.

           Kromě lásky ovšem...

                            J.Seifert

Lidské srdce je podobné mlýnskému kameni: nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li,drtí sám sebe....Luther

Přátelé jsou vzácní lidé, kteří se tě zeptají jak se ti daří a počkají i na odpověď...       

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky,ale podle obsahu.......Seneca

Dva roky potřebujeme k tomu, abychom se naučili mluvit a padesát let, než se naučíme mlčet....E.Hemingway

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři....F.Bacon

Rána, kterou zasadil přítel se nehojí...

Přátelské slovo nic nestojí a přeci je to ten nejkrásnější ze všech dárků...D.Du Maurier

ObrazekÚsměv nestojí nic a vynáší mnoho.
Obohacuje toho, kdo jej přijímá,
aniž by ochuzoval toho,
kdo jej obdaruje.
Trvá chvilku,
ale vzpomínka na něj bývá stálá.
 
Nikdo není tak bohatý,
aby se bez něj obešel
a nikdo není tak chudý,
aby ho nemohl darovat.
 
Úsměv vytváří v domově štěstí,
ve starostech je oporou,
citlivým znamením přátelství.
V únavě přináší odpočinek,
ve znechucení vrací odvahu.
V zármutku je útěchou
a pro každou bolest
přirozeným lékem.

Je dobře, že si ho nelze koupit,
ani půjčit nebo ukrást,
protože má hodnotu okamžiku,
kdy se daruje.
 
A kdybys potkal někoho,
kdo by neměl pro tebe úsměv
ačkoliv na něj čekáš,
buď velkodušný
a oblaž jej svým úsměvem.
 
Protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten,kdo ho nemá pro druhé...

Utrhl jsem květinu a ona mi zvadla. Chytil jsem motýla, ale brzy zemřel. Až pak jsem pochopil, ze krásy je třeba dotýkat se srdcem... L.J.Winston

Nekráčej přede mnou, možná za Tebou nepůjdu.

Nekráčej za mnou, možná Tě nedokážu vést.

Kráčej vedle mě a buď můj přítel .....A.Camut

Čím méně jsme namyšlení, tím jsme milejší. Čím jsme lepší, tím jsme milejší a chápavější, protože dobří lidé si pamatují, že i oni měli chyby; kdyby se měli zlobit na jiné kvůli jejich nedostatkům, nejprve by se museli zlobit sami na sebe. Všichni jsme bratři a sestry a všichni máme v sobě dobro. Proto bychom nikoho neměli považovat za nadřazeného, protože ten nás potom může vést na scestí. Buď s lidmi zajedno, v čem s nimi souhlasíš; nevynucuj si však souhlas v tom případě, když s nimi nesouhlasíš........N.L.Tolstoj

Přítel je ten, kdo s Tebou vesel zpívá, když jsi na vrcholku hory a tiše kráčí po Tvém boku údolím....

 

 

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky ...B.Bolzano

Krása je otevřený doporučený dopis, který vám už předem získává srdce jiných... A. Schopenhauer

Láska je jako delfíni koupající se v lesku Tvých očí, proto je nezavirej, neboť se říká, že delfíni ve tmě umírají ......

 

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři; manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu ...

Láska je přírodní živel. Jednou je sluncem, které ozařuje, jindy mračnem, které ovlažuje. Ale vždy je prospěšná.....A.Daudet

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem ve Tvém životě...

Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí...

Obrazek

 

 

 

 

Láska matky má jediný hraniční kámen. Ten kámen je na jejím hrobě.....

Člověk je jako slunce...vševidoucí a všeozařující, když miluje; pozbude-li lásky,stává se tmavým obydlím,kdy jen čoudící lampa vrhá stíny na stěny....

Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.....J.Vrchlický

Nesuď každý den jen podle úrody, kterou sklidíš, ale podle semen, která zasadíš...... R. L. Stevenson

Inteligence je jako řeka. Čím je hlubší, tím méně hluku nadělá....

Polovina všech obtíží tohoto života se dá vystopovat do okamžiku, kdy jsme řekli ano příliš rychle a ne jsme neřekli včas....

Dej pozor na své myšlenky; stanou se z nich slova. Dej pozor na svá slova; stanou se z nich skutky. Dej pozor na své skutky; stanou se z nich zvyky. Dej pozor na své zvyky; stane se z nich charakter. Dej pozor na svůj charakter; stane se tvým osudem..... F. Outlaw

Lidé čas od času zakopnou o pravdu, ale většina jich se zvedne a spěchá pryč, jako by se nic nestalo.... W.Churchill

Tvůj charakter je to, co děláš, když si myslíš, že se nikdo nedívá....

Tu tenkou hranici mezi dětstvím a dospělostí nepřekročíme, dokud nepřestaneme říkat ztratilo se to, ale řekneme ztratil jsem to....... S.Harris

Vždycky si budu nejvíc vážit přátel z dob neštěstí. Můžu se spolehnout víc na ty, kteří mi pomohli projít temnotou, než na ty, kdo jsou připravení ohřát se se mnou na výsluní.......

Když bolí podívat se zpět a děsí tě podívat se dopředu, podívej se vedle sebe a uvidíš tam svého nejlepšího přítele.... 

Jsou dva druhy lidí. Ti co vejdou do místnosti a řeknou "Tak tady jsem" a ti, co vejdou a řeknou "Á tady jsi."

Nenávist je nejničivější silou na zemi. Nejvíce škodí tomu, kdo ji v sobě chová...... Nido Qubein

Tři věci, které jsou-li jednou pryč, už se nevrátí – čas, slova a příležitost...

Když se podíváš zpět na svůj život, zjistíš, že chvíle, kdy jsi skutečně žil, byly chvíle, kdy jsi udělal něco v duchu lásky...... Henry Drummond

Obrazek

 

 

 

To, co se rodilo po dlouhý čas, i okamžik zmaří.....

Cato

Moudří lidé jsou šťastní, když objeví pravdu, hlupáci, když objeví lež...

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle, musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji....

J. W.  Goethe

Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění....

F. Bacon

Mlčení je nádherným požitkem. Abychom je úplně vychutnali, nesmíme být sami. Jinak jsme němí....

K. H. Waggerl

Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světla....J.W.Goethe

Jak je možné, že i když mi nikdo nerozumí, tak mě mají všichni rádi?

A. Einstein

Ušlechtilý člověk se musí zajímat o pravdu a ne o to, co si lidé myslí...

Aristotelés ze Stageiry

Na tomto světě jsou dvě rasy lidí, ale skutečně jen tyto dvě: rasa slušných a rasa neslušných. Obě se najdou všude a pronikají do všech společenských skupin....

     V.Frankl

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek....Helen Rowlandová

  

Rána způsobená slovem, nás zasáhne hlouběji než rána mečem...

Smích je velká věc...Ničeho se lidé nebojí tolik,  jako smíchu....Gogol

Až jednou přejdeš přes most, který Tě dovede k dospělosti...Nespěchej!!! Podívej se na řeku života,která pod Tebou točí víry, postůj a ohlédni se...tou cestou jdeš naposledy...

Obrazek

 

 

 

Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám....

 

Publius Naso Ovidius

 

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo...

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě....

Na pěknou ženu je příjemné hledět, s rozumnou je příjemné žít....

Matčina láska je jako kruh...nemá začátku a nemá konce..Směřuje stále vpřed a s ní se kruh rozpíná a obklopuje každého, kdo se ocitne v jeho blízkosti.Zahalí nás jako ranní mlha, zahřeje jako polední slunce a přikryje jako pokrývka z večerních hvězd. Láska matky je jako kruh, nemá začátku a nemá konce...Art Urban

Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.... Lennon John Winston

Pokud máš pocit, že nedostáváš tolik lásky, kolik potřebuješ...od druhých nauč se jí přijímat...

 

Stárnutí vás neuchrání před láskou, ale láska vás do jisté míry může uchránit před stárnutím.......Jeanne Moreau

I když chceš najít správnou cestu, nenajdeš nikdy lepší směr než je ten, kterým míří tvoje srdce...

Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí....O.Wilde

Dej si veliký pozor, abys nerozplakal ženu, protože Bůh počítá její slzy. Žena pochází z mužova žebra.Ne z jeho chodidla, aby se po ní šlapalo. Ne z jeho hlavy, aby byla dokonalejší, ale z jeho boku, aby byla rovnocenná. Z pod ramene, aby byla chráněná a blízko srdce, aby byla milovaná......Je napsáno v hebrejském Talmudu...

Každý jsme anděl s jedním křídlem...Abychom vzlétli, musíme se obejmout...De Crescenzo  Luciano

Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe....J.Lennon

Dlouho uvažuj,  než někoho učiníš přítelem.Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně,  jako sám se sebou......Seneca

Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo...R.Rendellová

Skandál je jako bláto. Nechte jej vyschnout a změní se v prach....
Achard

Láska je ze všech citů nejsobečtější, proto, je-li uražena, je nejméně velkorysá....  B. Constant

To, že láska je všechno, je všechno co o lásce víme.... Emily Dickinsonová

Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho... a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti....

Síla žen spočívá v tom, že se prezentují jako slabé pohlaví....

Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne....

První pohled upínáš na celek,druhý pohled upínáš na duši...

Spousta lidí mluví pravdu, ale vládnou jim ti, co lžou....

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenom děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče...

Šťastný je ten, kdo se při západu slunce těší z vycházejících hvězd.... W. Shakespeare

Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání...

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla....

Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem...

Chceš-li mě pochopit, pochop krásu květu...
Chceš-li mě uchopit, uchop ptáka v letu..
Chceš-li mě obejmout, zkus obejmout vodu..
Chceš-li mě změnit, pak zkus změnit dobu...
Chceš-li mě pohladit, pohlaď nejdříve sen...
Chceš-li mě získat, pak získej noc a den...

  Francois Duc de la Rochefoucauld

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých...

 Za peníze si můžeš koupit dům, ale ne domov...
 Můžeš si koupit postel, ale ne sen..
 Můžeš si koupit hodiny, ale ne čas...
 Můžeš si koupit knihy, ale ne vědomosti....

 Můžeš si koupit stanovisko, ale ne uznání...
 Můžeš si koupit tělo, ale ne duši...
 Můžeš si koupit sex, ale ne lásku...           čínské přísloví

Bohatý je ten, kdo je moudrý....    

…a tak člověk, který na všechny žárlí zůstane navždy chuďasem....John

Nejkategoričtější kontrolu vědomí provádějí rodiče. A ti také mohou způsobit největší škody. Teoreticky obyčejně zapomínají, že nikdo se nerodí s předsudky, neurózami, se zklamanými nadějemi. To všechno se rozvíjí díky něčí pomoci. Samozřejmě, rodiče škodí svým dětem nevědomky. Prostě vštípí svému dítěti takový vztah k okolnímu světu jaký považují za správný. Novorozené děti – to jsou maličké počítače, čekající na naprogramování... M. Crichton

Ten, kdo je prázdný, je naplněn sám sebou...M. I. Lermontov

Přítel je jen ten, kdo udrží Tvé tajemství.Je to on, kdo Tě přijde rozveselit, když jsi smutný.Přítel Tě má rád a snaží se Ti co nejvíce pomoct, když to potřebuješ...Neshazuje Tě před ostatními a neopustí Tě.....     Penetola  

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese.... M.Twain